Tradera Case Google Analytics - Precis Digital

Tradera


Kontinuerlig arbeide med webanalyse

KONTINUERLIG ARBEIDE MED WEBANALYSE

BAKGRUNN

Tradera (tidligere eBay) er Nordens største markedsplass med flere millioner besøkende hver eneste måned. Her kan du kjøpe og selge nesten alt mellom himmel og jord – enten det er via auksjon eller gjennom fastpris.

Tradera har siden 2012 engasjert Precis Digital for å organisere arbeidet med Google Analytics, samt for å gjennomføre avansert analyse og utforme en skreddersydd attribusjonsmodell.

RESULTAT

Arbeidet startet med å sikre at all data som produseres i Google Analytics er korrekt. Dette innebærer at vi fikk gå igjennom tidligere implementeringer i detalj og at vi deretter kunne justere og fikse feil. Alt dette gjorde vi for å øke datakvaliteten, noe som er en imperativ del av ethvert arbeid med webanalyse. Siden Tradera tilbyr en auksjonsbasert tjeneste, er formålet å forstå data relatert til auksjoner, markedsaktiviteter, og deres brukere avgjørende for foretakets fremgang. Når datakvaliteten er sikkerstilt kan vi bygge på daværende implementering med ytterligere sporing og avansert funksjonalitet. Dette i tillegg til å introdusere verktøyets potensiale for flere stakeholders i organisasjonen. Kun når noe fungerer 100% kan man skalere det. Dette har gjort at Tradere har kunnet gjøre data som tidligere ikke var tilgjengelig, tilgjengelig for hele organisasjonen, og derfor gjort Tradera som foretak til en data-dreven bedrift.

Vi har også bistått med avansert statistisk analyse av data i flere forskjellige prosjekter. Et av de viktigste prosjektene var utforming av en skreddersydd attribusjonsmodell, hvilket har muliggjort optimert og forbedret allokering av investeringer.

SUKSESSFAKTORER

  • Det løpende arbeidet med ytterligere sporing har gjort at vi har blitt i stand til å være i fremkant når det kommer til analyseprosjekt. Data som ikke tidligere har eksistert gjøres tilgjengelig gjennom implementering av sporing og det har gjort at vi hele tiden har kunnet utvikle oss selv og Tradere. På denne måten har vi flyttet grensen for hva som er mulig gjennom webanalyse.
  • En nøkkelfaktor i arbeidet har vært opplæring og forankring av mulighetene gjennom bruk av webanalyse. Dette har vi oppnådd gjennom presentasjoner for ulike deler av organisasjonen. Dette har igjen gjort at et bredt tverrsnitt av organisasjonen har fått en god forståelse for data og viktigheten av å konsultere denne.

 

Du kan lese mer om Tradera på deres hjemmesider, og du kan holde deg oppdatert via Facebook og LinkedIn.

Kontakt oss!

Tusen takk!

Vi tar kontakt med deg så snart som mulig!

Beskjeden ble ikke levert

Det oppstod et problem når vi prøvde å sende din beskjed. Vennligst prøv senere eller ring oss på +47 9221 8684.